Forel 6-12 te Amersfoort

Algemeen
Het verkochte omvat een appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de wooneenheid op de begane grond met berging alsmede 6 parkeerplaatsen in het souterrain, uitmakende het 1.560/3.370e onverdeeld aandeel in de gemeenschap en overige aanhorigheden. Het object is gebouwd in 2001.

Stichting Philadelphia Zorg heeft deze locatie in gebruik gehad ten behoeve van de huisvesting van haar cliënten. De zorginstelling heeft besloten de onderhavige locatie te vervreemden in verband met herhuisvesting van haar cliënten.

Locatie & bereikbaarheid
Deze woonvoorziening is centraal gelegen in een rustige en groene woonwijk. Op korte loopafstand vindt u diverse scholen, een winkelcentrum, een medisch centrum, bushaltes, eetcafés en snackbars.
De locatie is tevens ideaal bereikbaar: binnen enkele minuten rijdt u de A1 op, vanwaar u eenvoudig en snel de omliggende steden bereikt. Het groene park ‘Stadstuinen’ is voorzien van veel speelfaciliteiten, diverse zitjes en ontmoetingsplekken voor jong en oud uit de buurt.


Indeling object
De begane grond bestaat uit een geschakelde wooneenheid waarin middels een gang toegang wordt geboden aan een vijftal woonkamers en activiteitenkamers, 24 slaapkamers, diverse sanitaire voorzieningen en bergingen. In het souterrain bevindt zich de twee bergingen en zes parkeerplaatsen.

Wij verwijzen u graag naar de plattegronden voor de specifieke indeling.
Volgens opgave NEN 2580 bedraagt het totale metrage 1.158 m² V.V.O. exclusief bergingen.


Kadastrale gegevens
Gemeente Amersfoort, sectie P, nummer 2241, A25


Bestemmingsplan
Bestemmingsplan Nieuwland
Vigerende bestemming: Wonen – 4
De voor ‘Wonen – 4’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
Eengezinswoningen in gestapelde vorm met bijbehorende bouwwerken;
ter plaatse van de aanduiding “maatschappelijk” (m) zijn op de begane grond maatschappelijke voorzieningen toegestaan in de vorm van onderwijs- en opvangvoorzieningen, medische, sociaal-medische, sociaal-culturele, levensbeschouwelijke en religieuze voorzieningen en voorzieningen ten behoeve van de openbare dienstverlening;
ter plaatse van de aanduiding “gemengd” (gd) zijn op de begane grond gemengde doeleinden – 1 toegestaan, volgens artikel 4.1 onder a van deze regels;
bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals tuinen en erven, groen, nutsvoorzieningen, parkeervoorzieningen en water;
met dien verstande dat per woning voorzien dient te worden in voldoende parkeergelegenheid zoals vastgelegd in de Nota Parkeernormen Amersfoort zoals die geldt ten tijde van de ontvangst van de aanvraag.


Vraagprijs
€ 1.395.000,00 k.k.


Levering
Uitgangspunt is dat verkoop en levering van het Verkochte plaatsvindt op basis van een “as is, where is”-principe en derhalve zal het Verkochte worden verkocht en geleverd met alle daaraan verbonden rechten en verplichtingen en voorts in de (gebruikte) staat waarin het Verkochte zich op de Datum van Levering bevindt; in het kader van dit uitgangspunt zijn voor Verkoper diverse aansprakelijkheidsbeperkingen van toepassing.


Koopovereenkomst
Model verkoper zal worden gehanteerd. Welk concept op aanvraag beschikbaar is.


Projectnotaris

VBC Notarissen te Amersfoort.


Projectinformatie

Projectinformatie is op aanvraag beschikbaar.


Datum levering

In overleg doch op spoedige termijn mogelijk.


Voorbehoud verkoper

  1. Verkoper behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om zonder opgave van redenen en op elk door haar gewenst moment, de verkoop te beëindigen;
  2. Verkoper behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om niet in onderhandelingen te treden met één of meer partijen;
  3. Verkoper neemt het nadrukkelijk voorbehoud goedkeuring RvB voor verkoop op welke een voorbehoud komt te vervallen bij de ondertekening van de koopovereenkomst door de tekenbevoegde bestuurder(s) en/of de gemachtigde namens het bestuur.


Informatie
Verkoper, noch haar werknemers of huurders zullen geen informatie verstrekken over het object en de vrije verkoop daarvan. Indien u vragen heeft over het verkoopproces of aanvullende informatie wenst te ontvangen, staan wij u graag te woord.