Koningstraat 430-442 te Dordrecht *VERKOCHT*

Algemeen
Het verkochte omvat in totaal 8 appartementsrechten, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van een multifunctionele ruimte gelegen op de begane grond, alsmede 7 appartementen op de eerste verdieping en 5 parkeerplaatsen op de begane grond, uitmakende in zijn totaliteit het 770/3.980e onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit een gebouw omvattende 34 woningen met bergingen en 37 parkeerplaatsen, een multifunctionele ruimte en tuin, hierna te noemen het ‘’gebouw’’ gelegen aan de Koningstraat/hoek Groendekruislaan te Dordrecht, kadastraal bekend Gemeente Dubbeldam, sectie A, nummer 6435 groot 34 are en 90 ca.

Appartementencomplex ‘’De Rozentuin’’ werd in 2008 opgeleverd, telt 34 appartementen en heeft een mooie besloten binnentuin. De naam De Rozentuin verwijst naar de grond waar het gebouw op staat. Voorheen was hier de rozenkwekerij van Van Heeren gevestigd.

Stichting Registergoed Protestantse Zorggroep Crabbehoff heeft besloten de onderhavige appartementsrechten in eigendom te vervreemden in verband met hereiking van haar vastgoedstrategie.

Thans zijn er vier appartementen alsmede twee parkeerplaatsen verhuurd. Drie appartementen op de eerste verdieping zijn vrij van huur en gebruik en de multifunctionele ruimte op de begane grond is tevens vrij van huur en gebruik.

Locatie & bereikbaarheid
De woonwijk Dubbeldam is bijzonder in trek door de dorpse sfeer en hiermee de meest gewilde wijk van Dordrecht. De wijk kenmerkt zich door haar kleinschalige woongebouwen, is ruim van opzet en er is er veel groen aanwezig.

Dit appartementencomplex is centraal gelegen in een rustige en groene woonomgeving. Op korte loopafstand vindt u diverse scholen, een winkelcentrum, een medisch centrum, bushaltes, eetcafés en snackbars.

De locatie is tevens ideaal bereikbaar: binnen enkele minuten rijdt u de randweg N3 op, vanwaar u eenvoudig en snel de omliggende snelwegen A15 en A16 oprijdt.

Indeling object (appartement nummer 440)
Begane grond
Entree in de gemeenschappelijke hal met brievenbussen en bellentableau. Tevens toegang tot de parkeergarage en de fietsenbergingen. In het complex is een lift aanwezig.

Eerste verdieping
Entree, hal, meterkast, vanuit de hal toegang tot de twee slaapkamers aan de voorzijde. Betegelde toiletruimte met fonteintje. Betegelde badkamer met douchewand. Bijkeuken / berging met opstelplaats voor de c.v.-combiketel, aansluiting voor de wasapparatuur en de mechanische ventilatie. Royale living met keuken in hoekopstelling voorzien van inbouwapparatuur.

Wij verwijzen u graag naar de plattegronden voor de specifieke indeling.
Volgens opgave BAG bedraagt het totale metrage 512 m² V.V.O. exclusief bergingen en exclusief de multifunctionele ruimte.

Kadastrale gegevens
Gemeente Dordrecht, sectie A, nummer 6435

Vereniging van Eigenaren
De totale bijdrage VvE bedraagt € 1.221,03 per maand

Huurdersinformatie
Koningstraat 430 – verhuurd € 924,03 per maand exclusief servicekosten
Koningstraat 432 – Niet verhuurd
Koningstraat 434 – Niet verhuurd
Koningstraat 436 – verhuurd € 1.027,38 per maand exclusief servicekosten
Koningstraat 438 – verhuurd € 613,78 per maand exclusief servicekosten
Koningstraat 440 – Niet verhuurd
Koningstraat 442 – verhuurd € 442,43 per maand exclusief servicekosten

Parkeerplaats 36 – verhuurd € 50,95 per maand exclusief servicekosten
Parkeerplaats 37 – verhuurd € 50,95 per maand exclusief servicekosten
Parkeerplaats 38 – Niet verhuurd
Parkeerplaats 39 – verhuurd € 50,95 per maand exclusief servicekosten
Parkeerplaats 40 – verhuurd € 50,95 per maand exclusief servicekosten

N.B. Tussen Verkoper en huurders is schriftelijk vastgelegd dat de huur gedurende de eerstvolgende drie jaar niet zal worden geïndexeerd, zijnde de jaren 2020, 2021 en 2022. Na deze periode zal de huurindex worden gemaximeerd op 2% per jaar.

Bestemmingsplan
Bestemmingsplan Dubbeldam
Vigerende bestemming: Wonen

De voor ‘Wonen’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
wonen;
woonwagenstandplaatsen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘woonwagenstandplaats’;
bedrijf, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijf’;
kantoor, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘kantoor’;
detailhandel, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘detailhandel’;
dienstverlening, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘dienstverlening’;
maatschappelijke voorzieningen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘maatschappelijk’;
garages;
tuinen en erven;
bij de bestemming behorende voorzieningen, zoals verhardingen en groen,

Levering
Uitgangspunt is dat verkoop en levering van het Verkochte plaatsvindt op basis van een “as is, where is”-principe en derhalve zal het Verkochte worden verkocht en geleverd met alle daaraan verbonden rechten en verplichtingen en voorts in de (gebruikte en verhuurde) staat waarin het Verkochte zich op de Datum van Levering bevindt; in het kader van dit uitgangspunt zijn voor Verkoper diverse aansprakelijkheidsbeperkingen van toepassing.

Dataroom
In de dataroom zijn de navolgende documenten opgenomen:

 1. Projectinformatie;
 2. Eigendomsakte;
 3. Kadastrale gegevens;
 4. Plattegronden;
 5. Informatie VvE;
 6. WOZ;
 7. Energielabel(s);
 8. Concept koopovereenkomst;
 9. Fotomateriaal;
 10. Disclaimer.

Verkooptraject
Dataroom – De Dataroom zal na 23 oktober 2019 worden verstrekt na ontvangst van de ingevulde en ondertekende disclaimer. Deze disclaimer kunt u downloaden via www.amgea.nl.

Dinsdag 5 november 2019
Bezichtigingsmoment I vanaf 9.30 uur – 11.00 uur

Maandag 11 november 2019
Bezichtigingsmoment II  vanaf  13.00 uur – 14.30 uur

Donderdag 14 november 2019
Bezichtigingsmoment II vanaf 10.00 uur – 11.30 uur

Dinsdag 26 november 2019
Een schriftelijke bieding dient vóór 15.00 uur binnen te zijn middels:

 1. Email aan instrumenterend notaris: inschrijving@l-d-notarissen.nl, of
 2. Aangetekende post aan instrumenterend notaris.

Een bieding dient de volgende informatie te bevatten:

Natuurlijke-/rechtspersoon
Bij het indienen van een bieding verzoeken wij u ons de naam van de kopende partij te sturen alsmede adresgegevens, legitimatie(s) en een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel.

Koopprijs
De koopprijs moet worden vermeld in euro’s exclusief kosten koper.

Datum levering
De levering dient plaats te vinden vóór of op vrijdag 20 december 2019 bij Ligthelm en Dekker Notarissen te Rotterdam.

Eventuele voorwaarden van koper
Als er aan uw bieding specifieke voorwaarden zijn gekoppeld dient u deze duidelijk te omschrijven. Vriendelijk verzoeken wij u ook een duidelijke tijdslijn aan te geven binnen welke periode de voorwaarden zullen vervallen. De voorwaarden zullen in weging van de bieding worden meegenomen.

Voorbehoud verkoper

 1. Verkoper behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om zonder opgave van redenen en op elk door haar gewenst moment, de verkoop te beëindigen;
 2. Verkoper behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om niet in onderhandelingen te treden met één of meer partijen;
 3. Verkoper neemt het nadrukkelijk voorbehoud goedkeuring RvB en RvT voor verkoop op welke eerste 2 voorbehouden komen te vervallen bij de ondertekening van de koopovereenkomst door de tekenbevoegde bestuurder(s) en/of de gemachtigde namens het bestuur.

In aanvulling op het gestelde in de disclaimer zal Verkoper in de voornoemde gevallen geen enkele vergoeding verschuldigd zijn.

Informatie
Verkoper, noch haar werknemers of huurders zullen geen informatie verstrekken over het object en de vrije verkoop daarvan. Indien u vragen heeft over het verkoopproces of aanvullende informatie wenst te ontvangen, staan wij u graag te woord.

Wij danken u voor de getoonde interesse en vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd.