Van Miereveltstraat 4 te Den Haag

Namens een stichting bemiddelde AMGEA bij het tot stand komen van de huurovereenkomst van bovengenoemd object.