Havikskruid 34 te Kampen

Namens een stichting bemiddelde AMGEA bij de verkoop van het object aan de Havikskruid 34 te Kampen.