Copernicuslaan 149 Den Haag

Namens een particulier bemiddelde AMGEA bij de verkoop van het appartement.