Privacybeleid Amgea Vastgoed Adviseurs B.V.

Wie wij zijn?

Amgea Vastgoed Adviseurs B.V staat officieel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, onder nummer 33263956, met adres Prins Mauritslaan 6 in Den Haag. Uw privacy is voor ons van het grootste belang. Natuurlijk verwerken we persoonsgegevens van u, dat hoort simpelweg bij ons werk. In ons hele werkproces gaan we heel zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. In dit privacybeleid leggen we u graag – in zo helder mogelijke taal – uit wat we doen, waarom en wat het voor u betekent.

Allereerst beloven wij u dat:

  • wij transparant zijn over de manier waarop en de doelen waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken;
  • wij uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan dat wij ze nodig hebben;
  • wij uw persoonsgegevens niet zonder uw toestemming verkopen;
  • wij passende technieken inzetten om uw persoonsgegevens te beschermen;
  • wij bereikbaar en beschikbaar zijn als u met ons wilt communiceren over uw privacy bij Amgea Vastgoed Adviseurs B.V.

Voor wie geldt dit privacybeleid?

Dit privacybeleid is bedoeld voor u als cliënt. Bij Amgea Vastgoed Adviseurs B.V. gaan we zorgvuldig om met de persoonsgegevens. Hiervoor hebben we dit privacybeleid opgesteld.

Voor welke doelen verwerkt Amgea Vastgoed Adviseurs B.V. persoonsgegevens?

Ons kantoor vraagt uw persoonsgegevens alleen op voor de volgende doelen:

  • het uitvoeren van opdrachten voor advies of andere diensten;
  • om te voldoen aan wettelijke taken en verplichtingen; of
  • voor de doelen waar u specifiek toestemming voor heeft gegeven

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang wij ze nodig hebben voor het doel waarvoor wij ze bezitten, om u optimaal te bedienen of om aan onze wettelijke plichten te voldoen. Financiële informatie zoals facturen bewaren wij zolang wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Uw rechten ten aanzien van door ons verwerkte persoonsgegevens.

Wanneer uw persoonsgegevens door ons kantoor worden verwerkt kunt u op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van uw rechten gebruik maken. Dit doet u door een (liefst schriftelijke) aanvraag.

 

Den Haag, 25 mei 2018