Advies bij vraagstukken over vastgoed en huisvesting

Amgea Vastgoed Adviseurs ondersteunt bij het vertalen van de visie, missie en doelstellingen van uw organisatie naar een ‘op maat gesneden’ vastgoedstrategie. Hierbij verliezen wij de behoeften van de eindgebruiker niet uit het oog. Wij adviseren bij alle vastgoed gerelateerde vraagstukken. Voor uw huisvestingsproblematiek bieden wij de oplossing.

Advies en bemiddeling bij:

  • aan- en verkoop van onroerend goed
  • aan- en verhuur van onroerend goed
  • sale-en-leaseback transacties
  • (her)onderhandelingen voor lopende huurovereenkomsten
  • (her)ontwikkelingen, gebieds- en planontwikkeling
  • inventarisatie, analyse en taxatie van objecten en portefeuilles
  • publiekrechtelijke procedures (bestemmingsplannen)
  • strategisch (her)huisvestingsplan
  • zoekopdrachten huisvesting